تكيه گاه

ناهيد چه حرف خوبي زد امروز:"وقتي اون ساختمونو اون طوري اريب كنار اتوبان ديدم حس كردم
اونجا يه فرق اساسي با اينجا داره. اين كه به اونجا ميشه تكيه كرد ولي با اينجا بايد قاطي شد..."
دلم تنگ شده واسه اون ساختموني كه مي شد به تك تك آجراش تكيه كرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید