.

- خوب يه جوری بهشون بفهمون که دقيقا چی می خوای. چی ميگی.

- چه جوری؟

.

.

.

- نمی دونم...

نمی دونم

نمی دونم

نمی دونم

نه من نه اون نه هيچ کس ديگه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 2 بازدید