:|

اه اگه الان هر وقت دیگه ای بود و این همه چیز تو ذهنم وول می خورد باید می تونستم بیست و دو تا کتاب پر کنم. اما الان الانه و منم هیچی نمی تونم بنویسم. ببخشید به خاطر این پستای کوتاه...

/ 0 نظر / 3 بازدید