ناامیدی، هجوم میاره ناگهان.

بادِ شور دریا، بادِ خشک و برنده ی کوه، باد تیز جاده وقتی شیشه ی مایشن پایینه. باد می بره نا امیدی ای رو که هجوم آورده بود. فقط باده که می بردش.

/ 0 نظر / 3 بازدید