با چشم باز باید خوابید

بیا خیال کنیم

بلند و بی انتها

چون رودی به دنبال سرچشمه

باید به ازل برگشت

-(اگه درست یادم باشه) اکتاویو پاز-

/ 0 نظر / 3 بازدید