نزدیک می بینم روزی رو که به جای مثلا نیم ساعت، مجبور باشم بگم سه صفحه درباره ش فکر کردم!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید