واقعا بدترين چيز چيه؟

يه ماه کامپيوترم خراب بود و من نتونستم چيزی بنويسم. الانم احساس می کنم کلی حرف دارم ولی هيچ کدومشون نميان که نوشته بشن. نمی دونم منظورمو چه طوری بگم ولی به نظرم بددترين چيز اينه که کلی حرف داشته باشی انگار که هيچ حرفی نداری!

پ.ن. الان که فکر می کنم می بينم بدترين چيز اين نيست!

/ 0 نظر / 3 بازدید