بی موضوع

اينجا قبلا يه يادداشت بود. اما ديدم يه حرفايی هست که بهتره آدم واسه هميشه پيش خودش نگهشون داره. پس پاکش کردم و اينا رو نوشتم. راستی يه چيزی: هميشه اتفاقا اون جوری که ماها دوست داريم نمی افتن. يه چيز تابلوييه. ولی من تازه امروز بهش رسيدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید