کسی از شما بچه که بوده "قورباغه ی مرداب سبز" رو گوش داده؟ و هنوز داره ش آیا؟ امشب یهو دیدم بی نهایت دلم می خواد گوش بدمش دوباره، اما یه جای دور از دسترسیه. دلم می خواست صدای اون لحظه ای که به آبشار (آبشار بود؟) رسید و زبونش بند اومده بود رو بشنوم ببینم همون قدر به هیجان میام یا نه.

 پ.ن.: کاست ماهی سیاه کوچولو رو هم می خوام... یه روزایی شیرین برام داستانشو می خوند و من نقاشی می کردم هر قسمتشو. هنوز اون صفحه رو که خون پخش شده بود تو آب رو یادمه، اما اون کتابچه رو هم نمی دونم کجاست.

/ 0 نظر / 3 بازدید