نه فکرشم نکن...

من اینجا جام خوبه، داره خوش می گذره بهم.

فکرشم نکن که بخوای بیدارم کنی. هرچقدر هم که بی رحم باشی مطمئنم این یه کار ازت بر نمیاد...

/ 0 نظر / 3 بازدید