۳ يا ۴ ؟ مسئله اين است.

نبايد غصه بخورم که راهنمايی تموم شد. کارتم هنوز تو کيف پولمه و پشتش نوشته:‌ "اعتبار اين کارت از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۲ تا تاريخ ۳۱/۶/ ۸۵ می باشد." يعنی حدود سه ماه و ده روز ديگه. منم با يه روان نويس خيلی راحت با کج کردن يکی از دندونه های "3" ۱۳۸۵ اونو تبديل به ۱۴۸۵ کردم. ۱۱۴ سالگی واسه من تقريبا ميشه تا ابد. نميشه؟

/ 0 نظر / 3 بازدید