وقتی با ریش و سبیل و ابروی قاجاری اومدم سر میز شام، دو جفت نگاه "وای خدایا خودت این بچه رو حفظ کن" از صورت من به ظرف های غذا برگشتن. ای بابا، وقتی آدم مداد سیاه به این خوبی و پررنگی داره باید درست ازش استفاده کنه دیگه، نه؟

/ 0 نظر / 3 بازدید