- خب آخه بگو چرا نقاشیا رو نیاوردی؟
- نمی دونم.
- حتی عکسا رو هم...
- آره خب.
- خب چرا؟
- نمی دونم.
 
 
 

- چیه؟
- هیچی.
- ؟
- هیچی. هیچی.
 
 
.
.
.

 نمی دونم.

هیچی.

آره.

نه.

فکر کنم.

خب.

فعلا.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید