۴/۱

حتی یه نفر هم نباید تو این ۴/۱ لعنتی باشه؟ خدایا اون همه صلوات چی شدن پس؟ کابوس دبیرستان این طوری باید حقیقت پیدا می کرد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید