هیچ می دونستین که خاتم کاری ها چه طوری درست میشن؟ یه عالمه چوب رنگی با سطح مقطع مثلثی. اینا رو کنار هم می چسبونن و ما وقتی از بالا نگاه می کنیم اون طرح خاتم کاری رو می بینیم. یعنی عین پاک کن های دوره ی ابتدایی(همون درازا!) از هرجای عرض که ببریمشون همون طرح رو می بینیم. بعدش هم می دونستین که سازی به اسم قیچک هست؟ پیشنهاد می کنم برین موزه  ی میراث فرهنگی رو ببینین!

/ 0 نظر / 3 بازدید