(اونجایی که اما آرسنیک خورده. و دیگه ازش قطع امید کرده ن:)


-خواستم تجزیه ای بکنم. اول با دقت تمام داخل یک لوله...

-بهتر این بود که انگشتتان را فرو می کردید توی حلق بیمار.

 

بله. خیلی کارای بهتری هم می شد کرد. همون اول البته.

خیلی کارا می شد کرد به جای رسم جدول های امتیاز-معیار و کلنجار رفتن بین فیزیک و معماری و انسان شناسی و ادبیات.

/ 0 نظر / 3 بازدید