پی نوشت پست قبل

اشتباه نشه، من اصولا معتقد نیستم که معلم باید به این شکل تکلیف بده و این جور کارا، اما داریم تو این سیستم و رو روش ها و هدف های همین سیستم حرف می زنیم و غیرمنطقیه که بعد این همه سال این شکلی دانش آموز/ معلم بودن یهو بگیم نه دانش آموز باید خودش پیگیر باشه اگه می خواد چیز یاد بگیره و ...

/ 0 نظر / 3 بازدید