لینک دادن به این پست، بعد یه ماه، هنوز یک نوشته نیست. اما به هر حال، در نوع خودش شرحی هم هست بر روزگار من.

/ 3 نظر / 3 بازدید
بهاره

وای از روزی که حداقل زنده بودن ایده آل باشد...وای.... [گل]

مانی

مطلب جالبی بود شقایق ...