_________________

فردا يه يكشنبه است كه قراره بريم به فرزانگان سبز و آبيمون. نميگ اينجا بده. اينجاي جديدو دوست دارم. خيلي زياد هم دوست دارمش. چون اينجا هم اسمش فرزانگانه و تازه كلي چيز خوب ديگه داره(مثل اتاق هنر) ولي هرچي باشه نه شيرووني سبز داره نه خانم سبحاني! پس فردا قراره يه روز بي نظير باشه!

/ 0 نظر / 3 بازدید