جای پا

از کنار برف ها به اين سادگی نگذر

نگاه کن!

اينها جای پای پرنده ای کوچک به روی برف ها نيست

کسی روی برف ها گريه کرده است...

- اگه کسی می دونه اين شعر مال کيه لطفا بهم بگه.

-راستی با دقت نگاه کنيد؛ شايد اشکای يکی از دوستاتون باشه يا...

/ 0 نظر / 3 بازدید