من این آواز تلخت را.....

/ 1 نظر / 3 بازدید
...

خوشا با خود نشستن ، نرم نرمک اشکی افشاندن زدن پیمانه ای - دور از گرانان - هر شبی کنج شبستانی