آدم
روی زمین
زنده است
و انتظار می کشد
گاهی هم دوست می دارد
چیزی را
کسی را
از دور.

اما نزدیک نمی رود
که مبادا سیبش
مزه ی گس "ببخشید اشتباه گرفتم" بدهد.

 

آدم
روی زمین
زنده است هم چنان

و گاهی
نزدیک می رود

 

و سیب
در فاصله ی آسمان و زمین
سرنوشتش را انتظار می کشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید