"قال ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی"

گفت پروردگار ما اوست، که به هر کس آفرینشش را بخشید، و سپس هدایتش کرد.


اعطی کل شیئ خلقه. حتی نه که خلق کل شیئ مثلا.و بلافاصله بعد از این جمله، این که هدایتش کرد.

ثم هدی...


چی می گه این؟

/ 0 نظر / 3 بازدید