ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- تو هم يه چيز قشنگ بنويس!

من صداشو می شنوم و برق چشاشو می بينم. يه لحظه فکر کردم با من بوده. اما چند لحظه بعد يادم مياد که از اون روزها خيلی گذشته. خيلی بيشتر از تعداد صفحات اون جزوه های کپی شده...

/ 0 نظر / 3 بازدید