شبدر چهارپری
صفحات وبلاگ

 

حتما با خود میگفتند از راه نرسیده میخواهد ترجمه هم بکند! راست است، میخواستم ترجمه هم بکنم، میخواستم ویرایش هم بکنم، میخواستم بنویسم، میخواستم پژوهش کنم، میخواستم توانایی حل کردن مسائل و مشکلات را کسب کنم، میخواستم در حوزهای که دوست داشتم متخصص و بر کارهایم سوار باشم، آری راست است، چیزهای دیگری هم میخواستم، از آنها بیشتر هم میخواستم، بله کاملا مصمم بودم. انگیزهی درونی دیگری مرا میخواند که توان نوشتن کسب کنم، توان نگاشتن آنچه منظورم بود، با زبانی ساده و روشن، و آنطور که دوست داشتم. در عین حال در خودم توانی و شوری برای انتقال دانستهها به دیگران حس میکردم، البته اگر دانستهای میداشتم، یا دیگران به چنان دانستهای نیاز میداشتند.

استادان و نااستادانم-عبدالحسین آذرنگ

 


   + شقایق ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
    ()
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :