شبدر چهارپری
صفحات وبلاگ

چي چي چي چي چي چي چي چي چي چي چييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مي خوام بنويسم ولي نمي دونم از چي. مي خوام داد بزنم ولي نمي دونم واسه چي. مي خوام اعتراض كنم اما نمي دونم به چي. مي خوام يه عالمه كاغذو وردارم خط خطي شون كنم و پارشون كنم اما نمي دونم كه چي. مي خوام  تمام اين حس هاي مزخرف رو يه جوري بيرون بريزم ولي نمي دونم با چي.
مي خوام بنويسم ولي نمي دونم از چي...

   + شقایق ; ٤:۳٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥
    ()
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :